niedziela, 10 lutego 2013

Formacje liniowe analizy technicznej - głowa z ramionami

Szanowni Państwo,
dzisiaj omówimy formację analizy technicznej o nazwie głowa z ramionami. Formacja najczęściej powstaje w końcowej fazie trendu wzrostowego i zapowiada jego odwrócenie. Do wyznaczenia formacji wymagane jest zlokalizowanie trzech punktów 1, 2 oraz 3 odpowiadające wartością szczytów kursu danej spółki w pewnym okresie czasu. Punkty 1 i 3 wyznaczają ramiona formacji, natomiast najwyżej ulokowany punkt numer 2, nazywamy głową. Podczas kształtowania się formacji wolumen obrotów powinien maleć. Następnym elementem, bez którego formacja nie może się obyć, jest linia szyi którą wyznaczamy prowadząc przez lokalne dołki powstałe między punktami 1 i 2 oraz 2 i 3. Linia szyi nie musi być pozioma, w praktyce często są ukośne. Przebicie przez kurs danej spółki linii szyi jest sygnałem sprzedaży, a teoretyczny zasięg spadków jest równy wysokości formacji, tzn. odległości pomiędzy linią szyi a głową.

Nie dawno formacja głowy z ramionami wystąpiła na spółce Assecopol, na przykładzie której postanowiłem pokazać jak w praktyce wygląda ta formacja.

sobota, 9 lutego 2013

Liniowe formacja analizy technicznej - podwójny szczyt

Szanowni Państwo,
dzisiaj opiszemy liniową formację analizy technicznej o nazwie podwójny szczyt, z którą nie dawno mieli do czynienia posiadacze akcji spółki Tauron. Formacja ta, tworzy się w trakcie trwania ruchu wzrostowego i zapowiada spadki. Kształt formacji wyznaczają dwa lokalne maksima (punkty 1 i 3), o zbliżonej do siebie wartości, przedzielone wyraźnym spadkiem wartości akcji, którego minimum (punkt 2) wyznacza poziom dna. Jeżeli ruch spadkowy, rozpoczęty po osiągnięciu szczytu nr 3 przebije linię dna, to teoretyczny zasięg dalszych spadków jest równy wysokości formacji mierzonej pomiędzy linią dna a wartością szczytu.

Przykład działania formacji podwójnego szczytu przedstawiony został na przykładzie wykresu spółki Tauron.


wtorek, 29 stycznia 2013

Liniowe formacje analizy technicznej - klin zwyżkujący

Szanowni Państwo,
dzisiaj zajmiemy się formacją klina zwyżkującego, która w większości przypadków jest zapowiedzią spadku. Formację tą wyznaczają dwie rosnące proste, jedna przechodząca przez lokalne minima, a druga przechodząca przez lokalne maksima kursu spółki. Tak jak w przypadku formacji trójkątnych, również w przypadku formacji klina, wybicie powinno nastąpić po pokonaniu 2/3 długości formacji,a gdy ono nastąpi, wówczas teoretyczny zasięg spadku jest równy wysokości klina. W praktyce często ruch kończy się w okolicach istotnych oporów.

Przykład formacji klina zwyżkującego pokażemy sobie na przykładzie spółki Tauron, której wykres zamieszczam poniżej.


sobota, 26 stycznia 2013

Liniowe formacje analizy technicznej - trójkąt symetryczny

Szanowni Państwo,
dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć formację analizy technicznej o nazwie trójkąt symetryczny, która może być zarówno formacją odwrócenia, jak i kontynuacji trendu. Formacja ta pojawia się na wykresie, gdy w pewnym okresie czasu kurs półki zmienia się w taki sposób, że wykreślając linię oporu przechodzącą przez lokalne szczyty oraz linię wsparcia przechodzącą przez lokalne dołku kursu danej spółki, otrzymamy zbliżające się ku sobie proste o podobnym kącie nachylenia. Powstawaniu tej formacji powinien towarzyszyć spadek wolumenu obrotu, który powinien zauważalnie wzrosnąć przy wybiciu z formacji. Wybicie z trójkąta powinno nastąpić po pokonaniu 2/3 długości formacji, to znaczy długości mierzonej od drugiego punktu wyznaczającego formację do miejsca przecięcia się linii. Teoretyczny zasięg ruchu wyznacza wysokość trójkąta mierzona od punktu wybicia. Wysokość formacji wyznacza linia pionowa między liniami formacji mierzona w miejscu znajdowania się drugiego punktu tworzącego formację. Często zdarza się że wygenerowany ruch kończy się na najbliższym istotnym oporze.

Poniżej przedstawiam wykres przedstawiający, jak w praktyce wygląda formacja trójkąta symetrycznego, o kształtowaniu się tej formacji wspominałem wcześniej w analizie spółki Ursus.

wtorek, 15 stycznia 2013

Liniowe formacje analizy technicznej - kanały trendowe

Szanowni Państwo,
analizując wykresy spółek giełdowych, możemy niekiedy zaobserwować, że zmiany ceny akcji można ograniczyć dwiema równoległymi prostymi. Jeżeli jesteśmy w stanie wychwycić takie zachowanie kursu danej spółki, to wtedy granice wyznaczonego kanału trendowego mogą stanowić dla nas cenną informacje wskazującą nam dogodne miejsca do zakupu lub sprzedaży akcji.

Poniżej przedstawiam przykłady wyznaczenia kanałów dla wybranych spółek giełdowych.


Kanał wzrostowyKanał horyzontalnyKanał spadkowy

Liniowe formacje analizy technicznej - BAZA

Szanowni Państwo,
w tym tygodniu postanowiłem, skupić się na opisaniu podstawowych formacji analizy technicznej. Wydaje mi się, że najlepiej będzie, jeżeli będą mogli Państwo zobaczyć efekty wystąpienia opisywanych formacji na przykładzie kursów wybranych spółek, dlatego też skupiłem się obecnie na przeszukiwaniu wykresów spółek, w celu znalezienia odpowiednich przykładów.


FORMACJA BAZY

Podczas tworzenia się tej formacji, kurs spółki porusza się w trendzie horyzontalnym o wąskim zakresie zmiany ceny. W czasie kształtowania się formacji bazy, wolumen obrotów powinien być na zbliżonym do siebie, niskim poziomie. Sygnałem do rozpoczęcia zakupów jest przebicie górnego ograniczenia formacji, które powinno nastąpić przy zwiększonym obrocie.


Liniowe formacje analizy technicznej - KLIN ZNIŻKUJĄCY

FORMACJA - KLIN ZNIŻKUJĄCY

Formacja kina zniżkującego jest wyznaczona przez dwie malejące linie które dążą ku sobie, do wyznaczenia tej formacji należy znaleźć cztery punkty, dwa wyznaczające górne ograniczenie formacji oraz dwa wyznaczające dolne ograniczenie formacji. Wybicie w górę powinno nastąpić z miejsca przekraczającego 70% długości całej formacji. Przez co długość formacji określa się jako odległość pomiędzy pierwszym punktem wyznaczającym formację a miejscem przecięcia się linii tworzących formację klina zniżkującego. Wybicie powinno zostać potwierdzone zwiększonym obrotem.